Leczenie otyłości Kraków

Otyłość to nie wybór

Otyłość to nie defekt kosmetyczny. Otyłość nie wynika z lenistwa.

Otyłość to przewlekła choroba z tendencją do nawrotów, która nie ustępuje samoistnie!!!

Na otyłość choruje 650 000 000 osób na świecie. W Polsce nadwagę ma 22 000 000 osób w tym 7 000 000 choruje na otyłość.

700 000 choruje na otyłość olbrzymią

Zatem otyłość wymaga leczenia!

leczenie otyłości kraków

 

Jakie są przyczyny otyłości?

 • biologiczne – ewolucyjne zaprogramowanie organizmu do gromadzenia zapasów energii )tkanki tłuszczowej) – natomiast jedzenie jest łatwo dostępne , a my ruszamy się coraz mniej
 • predyspozycje genetyczne – ale pamiętajmy z genami można jednak wygrać! Najczęściej dziedziczymy nawyki żywieniowe
 • środowiskowe
 • żywieniowe – coraz więcej przetworzonego jedzenia o wysokiej gęstości energetycznej
 • dostęp do opieki zdrowotnej – niestety …wiadomo jak jest z terminami do specjalistów, otyłość jest lekceważona jako choroba, leki spomagające leczenie otyłości są drogie i nierefundowane
 • ważne wydarzenia życiowe – począwszy od życia płodowego, przez żywienie w dzieciństwie, ciąże, przebyte choroby, stosowanie leków sprzyjających przyrostowi masy ciała
 • strategie marketingowe producentów żywności – sukcesywny wzrost wielkości porcji jedzenia, akcje promocyjne „kup więcej za mniej” , które wykorzystują stosunkowo małą świadomość żywieniową społeczeństw
 • zdrowie psychiczne – depresja, schizofrenia, zaburzenia odżywiania i leki stosowane do ich leczenia.
 • niedobór snu, przepracowanie, nadmierny stres – nie są bez znaczenia.

 

Jak rozpoznajemy otyłość?

Powszechnie znane kryterium wg wartości BMI

Stopnie otyłości BMI (kg/m2)

Nadwaga (stan przedotyłościowy)

I stopień

25-29,9

30–34,9

II stopień 35–39,9
III stopień ≥40

 

Samo BMI ma jednak sporo ograniczeń i nie odzwierciedla rozkładu tkanki tłuszczowej.

Ocena ilości i rozkładu tkanki tłuszczowej możliwa jest przy użyciu bioimpedancji (analizatory składu ciała). Na podstawie tego pomiaru otyłość u mężczyzn diagnozujemy, jeżeli zawartość tłuszczu w ciele przekracza 25%, a u kobiet 30%.

Czy wiesz, że istnieje otyłość trzewna? U Europejczyków otyłość trzewną rozpoznaje się przy obwodzie talii u:

 • mężczyzn ≥94 cm
 • kobiet ≥80 cm.

Jednocześnie należy pamiętać, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej zwiększenie ryzyka metabolicznego obserwuje się już przy obwodach talii ≥71 cm u kobiet i ≥86 cm u mężczyzn.

Czy wiesz, że istnieje otyłość metaboliczna u osób z prawidłową masą ciała (metabolically obese but normal weight – MONW)?

Dotyczy osób z prawidłowymi wartościami BMI (18,5–24,9 kg/m2), ale z nagromadzeniem tkanki trzewnej (nadmierny obwód pasa). U tych osób należy wykonywać badania przesiewowe w kierunku wczesnego diagnozowania powikłań otyłości.

Jak leczyć otyłość? Leczenie otyłości powinno być wielopłaszczyznowe:

 • zmiana nawyków żywieniowych
 • wsparcie psychologiczne
 • farmakoterapia
 • leczenie chirurgiczne otyłości