Celem wizyt kontrolnych jest monitorowanie i wspomaganie procesu odchudzania. Najkorzystniej jeśli odbywają się one co 4-6 tygodni. Takie odstępy pomiędzy wizytami są wystarczająco długie aby zobaczyć efekty swoich starań i równocześnie wystarczająco krótkie, aby utrzymać odpowiednią motywację. Na każdej wizycie wykonywane jest badanie składu ciała i porównanie wyników z wartościami wyjściowymi. Ponadto analiza dzienniczka żywieniowego ma charakter edukacyjny i  służy pogłębianiu wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, wyboru odpowiednich produktów, radzenia sobie z pokusami.

Wizyty w procesie leczenia cukrzycy, służą ocenie wyrównania cukrzycy na podstawie prowadzonych pomiarów glikemii, a także wykonywanych okresowo badań laboratoryjnych. Istotnym elementem opieki jest monitorowanie i leczenie powikłań cukrzycy.